Weergegevens 22 april 12:36
Wind­waarschuwing IJsselmeer van het KNMI: geen
Temperatuur bij Hemus:
Lucht 10,2° Water 9,9°
Meer veiligheidsinfo

Vaardigheidsproef Ongestuurd Roeien in 3- of 4-persoonsboten

Voor roeien op boeg in ongestuurde 3- en 4-persoonsboten is naast de bevoegdheid op het betreffende niveau tevens vereist de aantekening 'Ongestuurd Roeien in 3- en 4-persoonsboten'. Deze aantekening wordt verkregen na het succesvol afleggen van de vaardigheidsproef 'ongestuurd roeien'. De eenmaal verkregen aantekening is meteen geldig op alle niveaus, voor alle categorieën boten: C-boten en gladde boten, skull en boord.
De Afroeicommissie registreert de aantekening op aanwijzing van de Roeischool. De aantekening wordt verwerkt in de lijst met bevoegdheden, met het oog op het afschrijven van boten.

Doel

De boegroeier in een ongestuurde boot is verantwoordelijk voor alle roeiers en voor de boot. Zij/hij is immers de schipper van een boot en wordt ook al zodanig gezien conform BPR.
Dit vraagt extra vaardigheden. De boegroeier moet niet alleen goed kunnen sturen, omkijken en roeien tegelijkertijd, zoals in een skiff of C1x. De boegroeier moet tevens de juiste commando's kunnen geven, de veiligheidsregels goed kennen en zich bewust zijn van de risico's. De snelheid van een ongestuurde 3 of 4 is naar verhouding hoog. De boegroeier moet alert zijn en kunnen anticiperen. De boot is minder wendbaar dan een skiff of een 2x. In het begin is het best lastig, het vraagt de nodige oefening. Ook de bediening van het voetstuur is even wennen. Deze vaardigheidsproef is bedoeld om te controleren of iemand dit alles voldoende beheerst.

Voorwaarden

 • roeiers met tenminste 2 jaar ervaring in het roeien op boeg van een ongestuurde 3- of 4-persoonsboot kunnen rechtstreeks deelnemen aan de vaardigheidsproef (bijvoorbeeld zij-instromers)
 • overige roeiers die willen deelnemen aan de proef melden zich eerst aan voor de instructie 'ongestuurd'. Zie op deze pagina, onder 'Korte instructies'.
Tijdens deze instructie krijgt de roeier aanwijzingen en wordt er geoefend. De instructeur verleent bij geschiktheid een tijdelijke bevoegdheid voor een oefenperiode van maximaal 3 maanden. Hierna kan de roeier deelnemen aan de proef.

De oefenperiode is bedoeld om voldoende ervaring opdoen. Ter indicatie: minimaal 5 keer op boeg van een ongestuurde 3 of 4 roeien, over een behoorlijke afstand (tenminste op en neer naar het wisselvlot). Blijkt bij de proef dat de kandidaat onvoldoende vaardig is dan kan de Roeischool opnieuw een tijdelijke bevoegdheid verlenen voor nog eens maximaal 3 maanden. Overige voorwaarden voor het deelnemen aan de proef:
 • tenminste 2 jaar roeiervaring
 • bevoegdheid ongestuurd roeien: SO1, of SO2/BO2, of SO3/BO3
 • stuurbevoegdheid G1, basiskennis sturen en theorie/veiligheid

Opzet proef

 • een kandidaat organiseert zelf de proef, zodra voldoende ervaring is opgedaan;
 • de proef wordt afgelegd niet met de eigen vertrouwde ploeg, maar met een in ongestuurd roeien ervaren gastploeg;
 • de proef wordt afgelegd door te roeien op boeg van een ongestuurde 4 (C4x, 4x of 4- en dus niet in een ongestuurde 3);
 • tijdens de proef roeien tenminste twee roeiers van de gastploeg mee, waarvan er tenminste één in bezit is van de aantekening 'ongestuurd';
 • deze laatstgenoemde roeier geeft namens de gastploeg de resultaten van de proef door aan de Roeischool, door het invullen van het beoordelingsformulier: download.

Criteria proef

 • het accent ligt op veilig varen en een goede commandovoering, ook bij hoge snelheden;
 • op en neer roeien op boeg van Hemus tot voorbij de Fietsbrug, met vaste koers en voorspelbaar stuurgedrag;
 • balans in de boot wordt niet verstoord tijdens het sturen;
 • anticiperen op stroom en wind ook in lastige situaties;
 • regelmatig omkijken en verstaanbare commando's geven, ook naar de slag;
 • alert zijn en goed anticiperen tijdens het varen, manoeuvreren en aanleggen met betrekking tot lengte en snelheid van de boot.

Aanwijzingen en opdrachten tijdens de instructie 'ongestuurd'

 1. veiligheid:
  • kijk regelmatig om
  • houd altijd stuurboordwal
  • snijd geen bochten af
  • blijf uit de dode hoek van binnenvaartschepen
  • ken de vaarregels
  • draag reflecterende kleding
  • neem je telefoon mee
 2. overige aandachtspunten:
  • verantwoordelijkheid nemen en leidinggeven
  • veiligheid/ vaarregels/ goed zeemanschap
  • afweging kunnen maken wanneer je wel en wanneer je niet verantwoord kunt roeien op de Eem
  • wat doen bij sterke wind of sterke golfslag (boeggolf voorbijvarend schip)
  • bediening voetstuur/ kennis van de werking en gebreken kunnen constateren
  • welke commando's?!
 3. oefeningen:
  • zonder gebruik voetstuur roeien in en rechte lijn
  • zonder gebruik voetstuur manoeuvreren, door commando's aan roeiers
  • sturen met voetstuur, zonder hulp overige roeiers
  • sturen met voetstuur in combinatie met commando's aan overige roeiers
  • halend en strijkend aanleggen (C-boten alleen halend aanleggen)

  Hemus - Roeischool - januari 2024
  Water kouder dan 15 graden?
  Als je omslaat dreigt koude-shock en onderkoeling. Denk na over de risico's. Lees de aanbevelingen!
  Wind en temperatuur
  Weergegevens 22 april 12:36
  Wind­waarschuwing IJsselmeer van het KNMI: geen
  Temperatuur bij Hemus:
  Lucht 10,2° Water 9,9°
  Rood licht = algeheel roeiverbod
  Oranje licht = roeien toegestaan tot de hoogspanningslijnen als er bij Hemus geen golfslag is
  Veiligheid
  Lees hier wanneer er een vaarverbod is.
  • windwaarschuwing 8 of meer voor KNMI-regio IJsselmeer
  • bij windwaarschuwing 7: roeien toegestaan tot hoogspanningslijn als er geen golfslag is bij Hemus
  • temperatuur bij de loods 0 graden of lager
  • drijfijs, hoe weinig ook
  • dichte mist
  • onweer
  • van zonsondergang tot zonsopgang
  In al deze gevallen is er een vaarverbod, ook als er geen bordje hangt, en ook als het stoplicht niet brandt.
  Verder: alleen roeien als je dat na kennis genomen te hebben van de Checklist Veilig Roeien zelf verantwoord vindt.
  Fel-oranje of fel-gele kleding is verplicht voor stuur/slag en boeg.
  Omgeslagen? Ga zo snel mogelijk naar de kant. Gebruik de boot evt. als drijflichaam. Soms kun je inklimmen, leer hoe je in de boot moet klimmen.
  Lees ook de veiligheidsinformatie van de KNRB.
  Neem in de boot altijd een mobieltje mee met daarin Hemus (033 466 9860), clubhuis Baarn (035 541 3216) en brandweer (033 469 4000).
  Bij echte nood - onderkoeling, verwondingen en erger: 112 bellen.

  Onveilige situatie?
  Laat het ons weten: veiligheid@hemus.nl.
  Trek je het gebeuren je persoonlijk aan, mail dan aan de vertrouwenscontactpersoon.
  Onweer(swaarschuwing)?
  Bij onweer of dreigend onweer geldt altijd een algeheel roeiverbod. Houd hiervoor zelf de verwachting in de gaten.
  Drukte op het water
  Blijf ver van gemotoriseerde scheepvaart af. Rondmaken, stilliggen alleen op veilige plekken, dus niet in bochten e.d. Hou goed stuurboordwal. Anticipeer!
  Let altijd op: op pontons, werkschepen en vrachtvaarders. Kijk vaak om!
  Bij Hemus geldt een algeheel parkeerverbod.
  Webcam
  Het weer
  1 buienradar
  2 meer weer hier
  Twitbook
  Hemus twittert soms en zit op facebook.
  KNRB-cursussen
  De KNRB biedt opleidingen tot roei-instructeur. Wil je meedoen, meld je dan aan bij roeischool@hemus.nl. Als je minstens twee jaar instructie gaat geven, betaalt Hemus je cursusgeld.