Weergegevens 22 april 11:52
Wind­waarschuwing IJsselmeer van het KNMI: geen
Temperatuur bij Hemus:
Lucht 7,4° Water 9,8°
Meer veiligheidsinfo
"+ ""+ ""+ ""+ ""+ ""+ "
 "+ "«<>» 
"; with (frames['frScroll'].document) { open("text/html","replace"); write(szHTML); close(); } szHTML = ""+ ""; var iCellCount=(c_lTabs+1)*2; var i; for (i=0;i"; else { if (iRow==0) { for(i=0;i"; } else if (iRow==1) { for(i=0;i "; szHTML+= ""; } szHTML+=""; } else if (iRow==2) { for (i=0;i"; szHTML+=""; } else if (iRow==3) { for (i=0;i0) { for (i=0;ioffsetWidth+scrollLeft) { for (i=0;i=0) { frames['frTabs'].scroll(g_rglTabX[iNextTab],0); return true; } else return false; } function fnFastScrollTabs(fDir) { if (c_lTabs>16) frames['frTabs'].scroll(g_rglTabX[fDir?c_lTabs-1:0],0); else if (fnScrollTabs(fDir)>0) window.setTimeout("fnFastScrollTabs("+fDir+");",5); } function fnSetTabProps(iTab,fActive) { var iCol=fnTabToCol(iTab); var i; if (iTab>=0) { with (frames['frTabs'].document.all) { with (tbTabs) { for (i=0;i<=4;i++) { with (rows[i]) { if (i==0) cells[iCol].style.background=c_rgszClr[fActive?0:2]; else if (i>0 && i<4) { if (fActive) { cells[iCol-1].style.background=c_rgszClr[2]; cells[iCol].style.background=c_rgszClr[0]; cells[iCol+1].style.background=c_rgszClr[2]; } else { if (i==1) { cells[iCol-1].style.background=c_rgszClr[2]; cells[iCol].style.background=c_rgszClr[1]; cells[iCol+1].style.background=c_rgszClr[2]; } else { cells[iCol-1].style.background=c_rgszClr[4]; cells[iCol].style.background=c_rgszClr[(i==2)?2:4]; cells[iCol+1].style.background=c_rgszClr[4]; } } } else cells[iCol].style.background=c_rgszClr[fActive?2:4]; } } } with (aTab[iTab].style) { cursor=(fActive?"default":"hand"); color=c_rgszClr[3]; } } } } function fnMouseOverScroll(iCtl) { frames['frScroll'].document.all.tdScroll[iCtl].style.color=c_rgszClr[7]; } function fnMouseOutScroll(iCtl) { frames['frScroll'].document.all.tdScroll[iCtl].style.color=c_rgszClr[6]; } function fnMouseOverTab(iTab) { if (iTab!=g_iShCur) { var iCol=fnTabToCol(iTab); with (frames['frTabs'].document.all) { tdTab[iTab].style.background=c_rgszClr[5]; } } } function fnMouseOutTab(iTab) { if (iTab>=0) { var elFrom=frames['frTabs'].event.srcElement; var elTo=frames['frTabs'].event.toElement; if ((!elTo) || (elFrom.tagName==elTo.tagName) || (elTo.tagName=="A" && elTo.parentElement!=elFrom) || (elFrom.tagName=="A" && elFrom.parentElement!=elTo)) { if (iTab!=g_iShCur) { with (frames['frTabs'].document.all) { tdTab[iTab].style.background=c_rgszClr[1]; } } } } } function fnSetActiveSheet(iSh) { if (iSh!=g_iShCur) { fnSetTabProps(g_iShCur,false); fnSetTabProps(iSh,true); g_iShCur=iSh; } } window.g_iIEVer=fnGetIEVer(); if (window.g_iIEVer>=4) fnBuildFrameset(); //--> <body> <p>In deze pagina wordt gebruik gemaakt van frames. Dit wordt echter niet door uw browser ondersteund.</p> </div> </div> <div id="sidebar2" class="swipeRight"> <!-- <section> <img src="/foto/winterwaarschuwing.jpg" class="plaatjerechts" width="220" style="border:none;"> <div class="clear"></div></section> --> <section> <div class="kopje2">Water kouder dan 15 graden?</div> Als je omslaat dreigt koude-shock en onderkoeling. Denk na over de risico&apos;s. <b>Lees de <a href="/veilig/koud.html">aanbevelingen</a>!</b> <div class="clear"></div></section> <section> <div class="kopje2">Wind en temperatuur</div> <!-- weer --> <style> #warning { padding:3px 5px; border-radius:5px; } .warnred { color:white; background-color:#d10019; } .warnred a { color:white; } .warnorange { color:white; background-color:#e08000; } .roodlicht,.oranjelicht,.groenlicht,.geenlicht { display:inline-block; position:relative; background-color:#222; border-radius:5px; margin-right:4px; } .grooticoon { font-size:1.5em; } .toplicht { padding-bottom:0; } .roodlicht { color:#d10019 !important; fill:#d10019 !important; } .oranjelicht { color:#e80; fill:#e80; } .groenlicht { color:#540; /*#0b0;*/ fill:#540; } .roeilicht { border-collapse:collapse; } .roeilicht td { padding:0; padding:0 0 5px; } </style> <table class="roeilicht"> <tr><td colspan="2"><b>Weergegevens 22 april 11:52</td></tr> <tr> <td rowspan="2"> <svg style="width:30px;height:57px;" class="groenlicht" viewBox="0 0 20 38" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1"> <circle class="groenlicht" fill-opacity="1" cx="10" cy="10" r="7" style=""></circle> <circle class="groenlicht" fill-opacity="1" cx="10" cy="28" r="7" style=""></circle> </svg> </td> <td>Wind&shy;waarschuwing IJsselmeer van het <a href="https://www.knmi.nl/nederland-nu/weer/waarschuwingen-en-verwachtingen/waarschuwingen-kust-en-noordzee" target="_blank">KNMI</a>: <b>geen</b></td> </tr> <tr> <td>Temperatuur bij Hemus:<br>Lucht <b>7,4°</b> Water <b>9,8°</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> </table> Rood licht = algeheel roeiverbod<br> Oranje licht = roeien toegestaan tot de hoogspanningslijnen <em><strong>als er bij Hemus geen golfslag is</strong></em> <div class="clear"></div></section> <section> <div class="kopje2">Veiligheid</div> Lees <a onclick="document.getElementById('vaarverbod').style.display='block';this.style.color='#009';return false;" href="#">hier</a> wanneer er een vaarverbod is.<br /> <div id="vaarverbod"> <ul> <li>windwaarschuwing 8 of meer voor KNMI-regio IJsselmeer</li> <li>bij windwaarschuwing 7: roeien toegestaan tot hoogspanningslijn als er geen golfslag is bij Hemus</li> <li>temperatuur bij de loods 0 graden of lager</li> <li>drijfijs, hoe weinig ook</li> <li>dichte mist</li> <li>onweer</li> <li>van zonsondergang tot zonsopgang</li> </ul> In al deze gevallen is er een vaarverbod, ook als er geen bordje hangt, en ook als het stoplicht niet brandt.</div> Verder: alleen roeien als je dat na kennis genomen te hebben van <a href="/officieel/denkomveiligheid.pdf"> de <u>Checklist Veilig Roeien</u></a> zelf verantwoord vindt. <br> Fel-oranje of fel-gele kleding is <a href="https://storage.knrb.nl/2022/01/2022/01/89746946-richtlijn-veiligheid-2021.pdf" target="_blank">verplicht voor stuur/slag en boeg</a>. <br> Omgeslagen? Ga zo snel mogelijk naar de kant. Gebruik de boot evt. als drijflichaam. Soms kun je inklimmen, leer hoe je <a href="/veilig/inklimmen.html">in de boot moet klimmen</a>. <br> Lees ook de <a href="https://knrb.nl/kennisplein/veiligheid/" target="_blank">veiligheidsinformatie</a> van de KNRB. <br>Neem in de boot altijd een mobieltje mee met daarin Hemus (033 466 9860), clubhuis Baarn (035 541 3216) en brandweer (033 469 4000). <br> <B>Bij echte nood - onderkoeling, verwondingen en erger: 112 bellen</B>. <br> <br> <span class="vet">Onveilige situatie?</span><br> Laat het ons weten: <a href="mailto:veiligheid@hemus.nl">veiligheid@hemus.nl</a>. <br> Trek je het gebeuren je persoonlijk aan, mail dan aan de <a href="mailto:vertrouwenscontactpersoon@hemus.nl">vertrouwenscontactpersoon</a>. <div class="clear"></div></section> <section> <div class="kopje2">Onweer(swaarschuwing)?</div> Bij onweer of dreigend onweer geldt altijd een algeheel roeiverbod. Houd hiervoor zelf de verwachting in de gaten. <div class="clear"></div></section> <section> <div class="kopje2">Drukte op het water</div> Blijf ver van gemotoriseerde scheepvaart af. Rondmaken, stilliggen alleen op veilige plekken, dus niet in bochten e.d. Hou goed stuurboordwal. Anticipeer! <!-- eventuele weer- en windwaarschuwing --> <a href="https://www.knmi.nl/"><img src="https://cdn.knmi.nl/knmi/map/page/weer/waarschuwingen_verwachtingen/weeralarm_info.gif" style="border:0;margin-top:5px;"></a><br> <!-- <img src="/foto/stoplicht_rood.jpg" border="1" class="plaatjelinks"><span class="kopje">Vaarverbod wegens golfslag</span><hr> --> <div class="clear"></div></section> <section class="vet"> <div class="kopje2">Let altijd op: op pontons, werkschepen en vrachtvaarders. Kijk vaak om!</div> <div class="clear"></div></section> <section> <img src="/foto/parkeerverbod.jpg" class="plaatjerechts" width="60" style="border:none;"> Bij Hemus geldt een algeheel parkeerverbod. <div class="clear"></div></section> <section> <div class="kopje2">Webcam</div> <a href="/cam/"><img src="/cam/cam1/?width=448" border="1" style="width:224px;"></a> <div class="clear"></div></section> <section> <!--ploeg--> <!--<div class="kopje2">'De reservebank'</div> Zoek je een ploeg?<br> Zoekt je ploeg iemand erbij?<br> Meld het aan <a href="ploeg@hemus.nl">ploeg@hemus.nl</a> en we zetten het hier neer! <div class="clear"></div></section> <section> <!--het weer--> <div class="kopje2">Het weer</div> 1 <a href="https://www.buienradar.nl/weer/Hoogland/NL/2753686" target="_blank">buienradar</a><br /> 2 <a href="http://www.weeronline.nl/Europa/Nederland/Amersfoort/4058451" target="_blank">meer weer hier</a> <div class="clear"></div></section> <section> <div class="kopje2">Twitbook</div> Hemus <a href="https://twitter.com/rvhemus" target="_blank">twittert</a> soms en zit op <a href="https://www.facebook.com/pages/Amersfoortse-Roeivereniging-Hemus/194151907285408" target="_blank">facebook</a>. <div class="clear"></div></section> <section> <div class="kopje2">KNRB-cursussen</div> De KNRB biedt <a href="https://knrb.nl/academie/" target="_blank">opleidingen</a> tot roei-instructeur. Wil je meedoen, meld je dan aan bij <a href="mailto:roeischool@hemus.nl">roeischool@hemus.nl</a>. Als je minstens twee jaar instructie gaat geven, betaalt Hemus je cursusgeld. <div class="clear"></div></section> <section> <div class="clear"></div></section> </div> </div> </div> <script> console.log('(c) BytePark - https://bytepark.nl/ '); </script> </body> </html>
"+ " "+c_rgszSh[i]+"