Vertrouwenscontactpersoon

Onze roeivereniging Hemus Amersfoort wil een vereniging zijn waar iedereen met plezier haar of zijn hobby kan uitoefenen in een veilige omgeving. We respecteren elkaars lichamelijke en geestelijke integriteit. Elke vorm van intimidatie, seksueel gedrag of seksuele toenadering of ander grensoverschrijdend gedrag dat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren wordt gezien als een strafbaar feit.

De praktijk binnen diverse verenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag voorgekomen is. Wij willen binnen Hemus dit graag voor zijn. Dat is dan ook een van de redenen waarom wij binnen onze vereniging van jeugdinstructeurs en -coaches een Verklaring Omtrent Gedrag verlangen.

Er is nu ook een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) ongewenste omgangsvormen benoemd voor Hemus. Dit is een van onze leden, Lucas Koch, huisarts. Hij is het centrale aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de vereniging omgaan leuk en veilig blijft. Het is overbodig te zeggen dat hij uiterst vertrouwelijk zal omgaan met datgene wat hem ter ore komt. Ook wil hij graag laagdrempelig zijn: bij twijfel kun je bij hem terecht voor een rustig overleg dat nog niet direct een 'melding' betekent.

De vertrouwenscontactpersoon is Lucas Koch (zie foto), te bereiken via vertrouwenscontactpersoon@hemus.nl.Wat is een VCP?

De VCP is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en met iemand daarover wil praten. De VCP is beschikbaar voor iedereen (sporter, ouders van sporter, toeschouwer, vrijwilliger, bestuurslid, etc.) die er opmerkingen of vragen over heeft.
De taak van de VCP is vooral een procedureel adviserende rol.
De activiteiten van de VCP zijn:
1. Eerste opvang/ aanspreekpunt
2. Zo gewenst doorverwijzen naar de juiste persoon/instantie
3. Preventieactiviteiten